Site içi arama

Kanallar / Göletler / Barajlar

Kanallar/Göletler/Barajlarda geotekstil kullanımı:
  • Kanal, gölet ve baraj yapımında geosentetik ürünlerin kullanılması ile %100 sızdırmazlık sağlanır.
  • Bu uygulamalarda beton yerine kullanılan geosentetik ürünler vasıtasıyla malzeme ve işçilik açısından büyük ölçüde ekonomi sağlandığı gibi işçiliğin son derece kolay ve seri olması önemli derecede zaman tasarrufu sağlar.
  • Bentonit esaslı geosentetik kil örtüleri su emilimi yaparak kendi hacminin 20-28 katı kadar büyürler ve su geçirimini engellerler. Delinme, yırtılma gibi etkenlerden asla etkilenmezler.
  • Geomembran türü malzemeler kullanımında ise, membran altı ve üstü koruma amaçlı geotekstil ile kaplanarak sıvının yüzeyde kalması sağlanır.
 
 
Fonksiyonlar/ürünler
  • Koruma/örgüsüz geotekstiller
  • Yalıtım/geosentetik kil örtüsü ve geomembranlar